Wat kost een advocaat?

wat kost een advocaat
Met het in de arm nemen van een advocaat gaan kosten gepaard. Maar welke kosten gaan precies hiermee gepaard? Hieronder vind je meer informatie over deze kosten en welke factoren van invloed zijn op de prijs die je moet afrekenen. Zo wordt in deze tekst een blik geworpen op de factoren die van invloed zijn op de kosten van een advocaat, het gemiddelde uurtarief, Btw en toeslagen, hoeveel elke dienst kost en of er goedkopere opties zijn. Tevens tonen we hoe je kunt besparen op advocaatkosten, onder meer door bijvoorbeeld duidelijke afspraken te maken over de kosten en te bekijken of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een subsidie. Zo krijg je een duidelijk beeld van de kosten die gepaard gaan met het inhuren van een advocaat.

Waarvan zijn de kosten van een advocaat afhankelijk?

Een aantal factoren zijn van invloed op de uiteindelijke kosten die gepaard gaan met in de arm nemen van een advocaat. De twee kostenposten die het meest van invloed zijn op de uiteindelijke prijs die je moet betalen zijn het uurtarief die de advocaat hanteert en de hoeveelheid uren die de advocaat bezig is met de zaak.

Het uurtarief is afhankelijk van de hoeveelheid ervaring en het specialisme dat de advocaat in de loop der jaren heeft vergaard. Hoe meer ervaring of hoe gespecialiseerder, hoe hoger het uurtarief zal zijn. Daarnaast zijn het aantal uren per zaak van invloed op de uiteindelijke prijs. Routinezaken zullen minder tijd in beslag nemen dan lastige zaken. Hoe ingewikkelder de zaak, hoe meer uren er in de zaak gestoken zullen worden en hoe hoger de uiteindelijke kosten zullen uitvallen.

Wat is het gemiddelde uurtarief van een advocaat?

Het uurtarief van een advocaat is dus van grote invloed op de uiteindelijke kosten die gepaard gaan met een advocaat, maar wat is het gemiddelde uurtarief van een advocaat nu eigenlijk? Als er gekeken wordt naar cijfers van de Consumentenbond, ligt het gemiddelde uurtarief van een advocaat rond de €200,-. Dit is gebleken uit een onderzoek waaraan 38 advocatenkantoren deelnamen. In de tabel hieronder kun je het gemiddelde uurtarief vinden afhankelijk van het aantal uren dat gespendeerd wordt aan de zaak. Zo ben je voor een advocaat die 10 uur gespendeerd heeft aan jouw zaak zo’n €2.000,- kwijt.

Prijstabel: uurtarief van een advocaat

Aantal uren Gemiddelde prijs uurtarief incl. Btw
5 €1.000,-
10 €2.000,-
20 €4.000,-
40 €8.000,-
60 €12.000,-

Btw en toeslagen

De eerder genoemde gemiddelde uurtarieven zijn inclusief Btw, welke 21% is. Daarnaast zijn er nog een aantal toeslagen die de kosten van een advocaat hoger doen uitvallen. Zo zijn er de zogenaamde ‘kantoorkosten’, welke rond de 5% of 6% van het uurtarief liggen. Tevens kun je op een extra toeslag rekenen wanneer het bij jouw zaak gaat om een spoedkwestie of wanneer er bij jouw zaak sprake is van een specialistische zaak. Ook in deze gevallen zullen de kosten voor een advocaat hoger uitvallen in vergelijking met reguliere zaken.

advocaat inschakelen

Wat zijn de advocaatkosten per dienst?

Een advocaat kan ingehuurd worden voor vele soorten diensten. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de diensten waarvoor een advocaat in de arm kan worden genomen. Naast deze diensten vind je de minimale en de maximale kosten die gemiddeld gepaard gaan met deze diensten. Stel, je huurt een advocaat in voor een zaak die te maken heeft met aansprakelijkheidsrecht. De gemiddelde kosten die hiermee gepaard gaan liggen gemiddeld tussen de €1.200,- en €12.000,-. De kosten van een letselschade advocaat worden doorgaans verhaald op de tegenpartij. Veel letselschade specialisten dienen hun diensten op op no-cure, no-pay basis. Voor de kosten van deze en andere soorten diensten kun je de onderstaande tabel raadplegen.

Prijstabel: kosten per dienst

Dienst Minimale kosten Maximale kosten
Aansprakelijkheidsrecht €1.200,- €12.000,-
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht €1.000,- €12.000,-
Bestuursrecht €2.000,- €20.000,-
Financieel recht €2.000,- €20.000,-
Gezondheidsrecht €5.000,- €50.000,-
Goederenrecht €1.200,- €24.000,-
Huurrecht €1.000,- €20.000,-
Intellectuele eigendom €1.600,- €40.000,-
Jeugdrecht €1.000,- €20.000,-
Milieurecht €1.000,- €20.000,-
Ondernemingsrecht €1.000,- €20.000,-
Personen-. familie- en erfrecht €800,- €20.000,-
Strafrecht €5.000,- €50.000,-

Tips om te besparen op advocaatkosten

Zoals je hebt kunnen lezen, kunnen de kosten die gepaard gaan met het in de arm nemen van een advocaat flink zijn. Gelukkig zijn er een aantal manieren waarop je kunt besparen op de advocaatkosten. Hieronder kun je een aantal tips lezen die je zullen helpen bij het besparen op advocaatkosten:

  • Gesubsidieerde rechtsbijstand is een toelage voor huishoudens met lagere inkomens. Hierbij geldt: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Het loont de moeite om te bekijken of je in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.
  • Het tarief dat een advocaat hanteert wordt veelal ook door de advocaat zelf bepaalt. Onderhandelen is dus mogelijk.
  • Bij sommige advocatenbureaus is het mogelijk om een gratis eerste gesprek te hebben. Tevens kan het telefonische spreekuur gratis zijn. Check dit vooraf.
  • Hoe meer uren een advocaat in voorwerk dient te steken, hoe hoger de kosten. Zet daarom zoveel mogelijk van de feiten op een rijtje, zodat een advocaat hier minder tijd aan hoeft te besteden.
  • Maak duidelijke afspraken over tijdsbesteding en kosten.
  • Vraag een offerte aan waarin zoveel mogelijk kosten op een rijtje zijn gezet.
  • Vraag na wat de kosten zijn voor bijvoorbeeld tussentijdse vragen en maak hier duidelijke afspraken over.
  • Advocaten rekenen ook kosten voor hun reistijd, het is dus het overwegen waard om een advocaat te selecteren die in de buurt woont.

Artikel: Wie betaalt de kosten van een rechtszaak? (bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Afspraken maken over de kosten

Zoals al werd aangestipt in de sectie waarin tips werden besproken om te besparen op de advocaatkosten, is het slim om vooraf duidelijke afspraken te maken over de kosten. Zo kan er onderhandeld worden over het tarief dat een advocaat hanteert, want deze wordt door de advocaat zelf bepaald. Ook het vooraf aanvragen van een duidelijke offerte met zoveel mogelijk kosten op een rijtje zal je een hoop duidelijkheid bieden. Tot slot is het slim om vooraf goede afspraken te maken over de kosten die gepaard gaan met tussentijds overleg of vragen die je per telefoon of e-mail wilt vragen aan jouw advocaat.

inschakelen advocatenkantoor

Zijn advocaatkosten aftrekbaar?

Of advocaatkosten aftrekbaar zijn voor de belasting is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste maakt het uit of je een bedrijf of een consument bent. Voor bedrijven zijn advocaatkosten namelijk altijd aftrekbaar als ze te maken hebben met de normale bedrijfsvoering. Ook de Btw die hiermee gepaard gaat is aftrekbaar voor bedrijven. Kortom, voor bedrijven zijn advocaatkosten bijna in elk geval aftrekbaar voor de belastingen.

Over de btw die je moet betalen over diensten staat meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Voor consumenten is dit anders. Alleen in specifieke gevallen is het mogelijk om de advocaatkosten aftrekbaar te maken voor de belastingen. Zo is het mogelijk dat jouw werkgever de kosten voor jouw advocaat belastingvrij vergoedt, maar de praktijk leert ons dat dit vrijwel nooit gebeurt. Als je tracht om alimentatie of een afkoopsom te krijgen dan wel te behouden, heb je wel een aantal aftrekbare kosten. Het gaat hierbij om de advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten.

Goedkopere opties: kies voor andere juridische hulp

Er zijn ook andere, veelal goedkopere opties dan het in de arm nemen van een advocaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf een voorbeeldbrief te schrijven, om wat voor soort klacht het ook gaat. Vele voorbeelden zijn te vinden op de site van de Consumentenbond. Medewerkers van deze bond kunnen je tevens bijstaan bij het schrijven van de brief en daarnaast is het mogelijk dat zij voor jou gaan bemiddelen.

Daarnaast is het mogelijk om met jouw probleem naar een geschillencommissie te gaan. De kosten hiervoor zijn variabel, deze verschillen per commissie. Mocht je een klacht hebben over een financieel dienstverlener, is het mogelijk om dit op te lossen via Kifid, een financieel klachteninstituut. Voor mensen met een laag inkomen is er het Juridisch Loket, waar je middels een betaald telefoonnummer advies kunt inwinnen. Tot slot is er de rechtsbijstandverzekeraar. Hierbij is er wel sprake van een grens aan het bedrag dat je kunt eisen voor een claim. Echter heb je tijdens de procedure wel het recht om een eigen advocaat te kiezen.

Nog een paar handige links:
Het Juridisch Loket
Informatie over juridisch advies op consumentenbond.nl
Artikel: Moet ik een advocaat inschakelen? (bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid)